Integrale benadering
Communicatie is de smeerolie van elke organisatie. Als uw medewerkers goed communiceren, functioneert de gehele organisatie beter. Communicatiedoelstellingen vloeien rechtstreeks voort uit uw bedrijfsdoelstellingen. Daarom is het zinvol om structureel aandacht te geven aan uw communicatiebeleid en de in te zetten media.

Saffier Public Relations kan daarbij een waardevolle partner zijn. Bijvoorbeeld bij het vinden van antwoorden op vragen zoals- welke communicatiemiddelen te gebruiken? - voldoet onze website, nieuwsbrief of documentatie wel aan de eisen des tijds of aan de verwachtingen van onze klanten? - hoe veranderen we ons eenzijdige imago?
Tegelijkertijd kunnen mogelijke relaties met andere media - zowel op organisatorisch als inhoudelijk gebied - in de advisering worden betrokken, waardoor dubbel werk, en dus meer kosten, in latere stadia worden voorkomen.