Bedrijfsbladen - Artikelen
De kracht van het woord staat centraal in alle vormen van nieuwsvoorziening en verslaglegging richting uw personeel, relaties of andere publieksgroepen - ongeacht of het in een gedrukte of digitale uitvoering gegoten wordt.

Graag begeleiden wij u bij de opzet, planning, productie en verspreiding van een nieuwsbrief, personeelsblad, relatietijdschrift, jaarverslag of e-magazine. Maar ook het schrijven van persberichten, artikelen voor huis-aan-huisbladen en redactionele bijdragen aan vaktijdschriften of bedrijfsbladen valt onder deze noemer.

Aan de hand van een mondelinge toelichting of een werk/projectbezoek produceren wij artikelen die geheel zijn toegesneden op de doelgroep: eigen medewerkers, zakenrelaties, vakbroeders of de 'doorsnee medemens’. Ook de reportagefotografie nemen we daarbij ter hand.

Voor de totaalproductie van woord en beeld tot één, evenwichtig geheel bent u bij ons dan ook aan het juiste adres. Aan de andere kant kunt u ook op ons rekenen op deelgebieden, zoals uitsluitend de redactie of DTP-opmaak van een periodiek.